CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. ORHAN TATAR

                                                                                                         

Kişisel bilgiler

 

Doğum Tarihi ve Yeri : 28 Ocak 1965 ; Sivas

Uyruğu :  Türk

Medeni Hali : C.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde

görevli Yrd.Doç.Dr.Gülcan TATAR ile evli ve bir erkek çocuğu babası

 

İletişim

 

Güncel Yazışma Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas

Telefon : 0346 – 2191010

Faks : 0346 – 2191171

E-posta : orhantatar@cumhuriyet.edu.tr, orhantatar@gmail.com

 

Eğitim

1971 - 1976  : Ziya Gökalp İlkokulu, Kars

1976 - 1979  : Ziya Paşa Ortaokulu, Adana

                           1979 - 1982  : Borsa Lisesi, Adana

1982 - 1986  : Lisans, Çukurova Üniversitesi, Adana 

1986 - 1988  : Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran 1988

1988 - 1989  : Linguarama Language School, Manchester, England (4 ay)

1989 - 1993  : Doktora, Keele University, England

 

Yüksek Lisans Tezi          

Karayaka (Erbaa) ile Serenli (Niksar) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun jeolojik ve tektonik özellikleri

 

Doktora Tezi

Neotectonics of the eastern central segment of the North Anatolian Fault Zone

 

Bildiği Yabancı Dil; İngilizce

 

Akademik İlgi Alanları; Aktif Tektonik, Deprem Jeolojisi, Paleosismoloji, Kabuksal Deformasyon, Paleomanyetizma, Kuvaterner Jeolojisi, Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Özel İlgi Alanları; Kitap okumak, futbol, Türk müziği, yürüyüş, tenis ve seyahat

 

MESLEKİ DENEYİM VE YÖNETİM GÖREVLERİ

 

1. Aralık 1986 - Eylül 1993 : Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi

2. 1989 - 1993 : Keele University Türk Öğrenci Derneği Başkanı

3. Eylül 1993 - Ekim 1996 : Yardımcı Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi

4. Ekim 1996 - Şubat 2002 : Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi

5. Eylül 1993- Ekim 2002 : Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

6. Ağustos 1996 - Aralık 1997 : C.Ü. Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Üyeliği

7. 1997 - 2005 : C.Ü. Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

8. Temmuz 1997 - Haziran 2004 : C.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

9. Temmuz 1997 - Haziran 2004 : Cumhuriyet Üniversitesi Senato Üyeliği

10. 1998 - 2000 : C.Ü. Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

11. Temmuz 1999 - Kasım 2003 : C.Ü. Akdağmadeni MYO Yönetim Kurulu Üyesi

12. 2001- Ekim 2002 – C.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği

13. Ekim 2002 - 6 Ağustos 2004 : Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı

14. Ekim 2002 - 6 Ağustos 2004 : C.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı

15. Ekim 2002 - Ocak 2004 : C.Ü. Yayın Komisyon Başkanlığı

16. Ekim 2003 - 4 Ekim 2006 : C.Ü. Vakfı Mütevelli Heyeti Seçilmiş Üyesi

17. 5 Ekim 2006 - 2 Şubat 2007 : C.Ü. Vakfı Mütevelli Heyeti Seçilmiş Üyesi

18. 2 Şubat 2007 - 2 Mart 2009 : C.Ü. Vakfı Mütevelli Heyeti Doğal Üyesi

19. 07.07.2005 : Yerbilimleri Kurumu Derneği Kurucu Üyesi,

20. Mayıs 2006 - Günümüz : Yerbilimleri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

21. Eylül 2004 - Mart 2010 : C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü

22. 30 Kasım 2005 - 2 Şubat 2007 : C.Ü. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

23. 21 Aralık 2006 - 01 Şubat 2007 : C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

24. 2 Şubat 2007 - 2 Mart 2009 : Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

25. 2 Şubat 2007 - 2 Mart 2009 : C.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Üyesi

26. 33th IGC (33. Dünya Jeoloji Kongresi) Council Meetings, Norway, Türkiye Delegesi

27. 16 Temmuz 2009 - Günümüz : ÜAK Doçentlik Mühendislik  Sınav Komisyonu Üyesi

28. 8 Mart 2010 - Günümüz : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı

29. Nisan 2010 - Günümüz : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Danışma Kurulu Üyesi

30. Mayıs 2010 - Aralık 2010 : Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu, Çevirmen

31. Nisan 2010 - Günümüz : Yerbilimleri Kurumu Genel Sekreteri

32. Eylül 2012 – Günümüz: Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

33. 15 Kasım 2012 – Günümüz: Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı

34. Cumhuriyet Üniversitesi Fen ve Mühendislik Etik Kurul Üyesi

35. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni

36. 11.09.2013 - Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİSBAM) Yönetim Kurulu Üyesi.

37. Temmuz 2014 – Günümüz: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

38. Mart 2015 – Günümüz: Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği

 

 

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

 

1. Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası (Chamber of Geological Engineering of Turkey)

2. Uluslararası Yapısal Jeologlar Derneği (Member of the International Association of Structural/Tectonic Geologists, IASTG)

3. TEMA Vakfı – Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı.

4. Yerbilimleri Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

5. Uluslararası Mühendislik Dekanları Konseyi Üyesi, GEDC.

 

YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI YADA YARDIMCI ARAŞTIRICI OLARAK GÖREV ALDIĞI BİTEN VE DEVAM EDEN PROJELER

  

1989 - 1991  Neotectonic evolution of the Tercan-Çayırlı (Erzincan) basin. Grup Projesi, Yardımcı Araştırıcı

1991 - 1992   Palaeomagnetic geotraverse; North Anatolian Fault Zone and eastern Anatolian Block. British Council Project, Proje Yürütücüsü

1995 - 1999   Palaeomagnetic analysis of crustal deformation in central Turkey. British Council Project, Proje Yürütücüsü

1995 - 1997   Anadolu Bloğunun doğusu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun orta kesimindeki kabuksal deformasyonun paleomanyetik ve yapısal incelemesi. TÜBİTAK Projesi, YDABÇAG-08/ 195Y002. Proje Yürütücüsü 

1995 - 1997  TÜBİTAK Ulusal Deniz Araştırmaları Projesi - YDABÇAG 232/G; “Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği programı” kapsamında, “Güneybatı Anadolu ve çevresindeki aktif fayların deprem aktivitelerinin jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik yöntemlerle belirlenmesi. Yardımcı Araştırıcı

1997 - 1998  Orta Anadolu Bindirme Kuşağının Alicik-Kızıllı (Akdağmadeni-Yıldızeli) yöresindeki jeolojik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No M-101. Proje Yürütücüsü

1998 - 1999  Orta Anadolu bindirme kuşağının Sulusaray civarındaki jeolojik ve tektonik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, No M-120. Proje Yürütücüsü

1998 - 1999  Areal and temporal distribution of neotectonic deformation in Turkey: a palaeomagnetic analysis. NATO Collaborative Research Grant, No CRG972054. Proje Yürütücüsü

1998 - 2000 The Eurasia-Anatolia collision: insight from the Miocene to Quaternary volcanics of central and northern Anatolia. NATO Collaborative Research Grant, No CRG973039. Yardımcı Araştırıcı

1998 - 2000  Ecemiş Fay Zonu ile Isparta açısı arasındaki bölgenin paleomanyetik özellikleri. TÜBİTAK Projesi, No YDABÇAG-198Y008. Yardımcı Araştırıcı

1999 - 2003  Orta ve Kuzey Anadolu Miyosen-Kuvaterner volkanizması ışığında Avrasya-Anadolu levhalarının çarpışması. TÜBİTAK Projesi, No YDABÇAG-198Y092. Proje Yürütücüsü

2000 -  2002 Palaeomagnetic analysis of crustal deformation in eastern and southern Anatolia. NATO Collaborative Linkage Grant, No EST.CLG.977055. Proje Yürütücüsü

2000 - 2003  Altınyayla (Sivas) Kuvaterner havzasının geometrisi, kinematiği, aktif tektoniği ve paleosismik özellikleri. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, M-161. Proje Yürütücüsü

2001- 2004   Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesişim bölgesindeki kabuksal deformasyonun paleomanyetik ve jeokronolojik açıdan incelenmesi. TÜBİTAK Projesi, No: YDABÇAG – 101Y023. Proje Yürütücüsü

2005 - 2008  Anadolu Bloğu - Arap levhasının Neotektonik Dönem Çarpışma sürecinde gelişen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi. TÜBİTAK Projesi, No: ÇAYDAG – 104Y262. Yardımcı Araştırıcı

2005 - 2009  The Travertine record of Recent environmental change in Turkey. British Council Projesi, Proje Yürütücüsü

2006 - 2009 Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İleri Üniversite Projesi, Proje Yürütücüsü

2006 - 2009  Erzincan Çek-Ayır Havzası’nın Neotektonik Gelişiminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-106Y062, Proje Yürütücüsü.      

2006 - 2009  Güncel İklimsel ve Çevresel Değişimlerin Jeomanyetizma ve Kararlı İzotop Çalışmaları ile İncelenmesi : Denizli (Pamukkale), Travertenleri, Batı Anadolu CUBAP M-308 Nolu Proje, Yardımcı Araştırıcı.

2006 - 2009  Gölova Havzası (Sivas) GD’sunda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Neotektonik Özellikleri. CUBAP M-336 Nolu Proje. Volkan Yetkil Yüksek Lisans Projesi.

2006 - 2010  Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek-ancak tektonik rejimleri farklı- Jeostratejik Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yöntemlerle Araştırılması’, TÜBİTAK 1007 Projesi, Yürütücü Kuruluş TÜBİTAK MAM, C.Ü. Proje Yürütücüsü.

2006 - 2010  Landslide mapping along the Kelkit valley section of the North Anatolian Fault (Turkey) using InSAR. ESA (European Satellite Agency) Category 1 project no. 3613, Proje Yürütücüsü.

2006 – 2010 Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Suşehri Havzası’ndaki Bölümünün Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri, CUBAP M-356 Nolu A.Polat doktora tez projesi, Yürütücü.

2008 - 2010  Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. CUBAP M-359 Nolu Güdümlü Proje, Yürütücü.

2010 - 2013  Anadolu-Arap Levhalarının Çarpışma Sürecinde Gelişen Karacadağ (Diyarbakır) Volkanizmasının Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG 110Y075, Yardımcı Araştırıcı.

2013 -             Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projesi, Danışman.

2013 -             Koyulhisar (Sivas) Heyelanının Jeolojik Özellikleri ve GPS, PsINSAR Yöntemleri İle İzlenmesi, Mehmet Demirel, Yüksek Lisans Tez Projesi, CUBAP M524 Nolu Proje. Proje Yürütücüsü.

2013 -             Biga Yarımadasının Jeodinamik Evriminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi. CUBAP M-525 Nolu Proje, Yardımcı Araştırıcı.

2013 -             Optik uydu görüntüleri yardımıyla heyelan alanlarında meydana gelen yatay yer değiştirmelerin belirlenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) (Sivas ili Koyulhisar İlçesi ve Civarı) örneği. TÜBİTAK 113Y188 Nolu Proje, Danışman.

 

MESLEK İÇİ DEĞİŞİK ÇALIŞMALARI VE YURT DIŞI KISA SÜRELİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 

1. Aralık 1995 - Ocak 1996 : 45 gün Liverpool Üniversitesi, Jeomanyetizma Laboratuvarında bilimsel çalışmalar

2. Şubat 1997 : 1 ay Liverpool Üniversitesi, Jeomanyetizma Laboratuvarında bilimsel çalışmalar

3. Ocak - Şubat 1998 : 1 ay Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England

4. Ocak - Şubat 1999 : 1 ay Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England

5. Haziran - Temmuz 1999 : 1 ay Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England

6. Ocak - Şubat 2001 : 1 ay Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England

7. 8-29 Ocak 2002 : 3 Hafta Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England, Yürütücüsü olduğu NATO projesi kapsamında laboratuvar çalışması yapmak üzere ziyaret.

8. 9-28 Ocak 2006 : 3 Hafta Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England, Yürütücüsü olduğu British Council projesi kapsamında laboratuvar çalışması yapmak üzere ziyaret.

9. 12-21 Şubat 2009 : Geomagnetism Laboratory, Liverpool University, England. Yürütücüsü olduğu 106Y062 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında laboratuvar çalışması yapmak üzere ziyaret.

10. 16 Haziran - 15 Ağustos 2009 : TÜBİTAK 2019 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı ile Liverpool Üniversitesi, Jeomanyetizma Laboratuvarında bilimsel çalışmalar

 

DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

1. Düzenleme Kurulu Üyesi – 1. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Sivas, 1988

2. Düzenleme Kurulu Sekreteri  - First International Workshop, "Work in Progress on the Geology of Turkey" 9-10 April 1992, Keele University, England

3. Düzenleme Kurulu Sekreteri – Sivas Baseni Oturumu, 26 Kasım 1993, C.Ü. Sivas

4. Düzenleme Kurulu Sekreteri - Second International Workshop, "Work in Progress on the Geology of Turkey" 6-8 September 1995, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

5. Düzenleme Kurulu Üyesi - Third International Turkish Geology Symposium, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 24-28 September 1998.

6. Düzenleme Kurulu Sekreteri – Short Course and Field Excursion on Environmental Magnetism, 18-22 May 1998, Sivas, Tübitak ve British Council destekli.

7. Düzenleme Kurulu Sekreteri – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı, ATAG-3, 4-5 Kasım 1999, Cumhuriyet Universitesi, Sivas

8. Düzenleme Kurulu Üyesi - Fourth International Turkish Geology Symposium, Çukurova University, Adana, Turkey, 24-28 September 2001

9. Düzenleme Kurulu Üyesi – 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-14 Mart 2002, Ankara

10. Düzenleme Kurulu Sekreteri – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, ATAG-9, 22-24 Eylül 2005, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

11. Oturum Düzenleyicisi – Güncel Tektonik ve Depremsellik, – 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart 2006, Ankara

12. Oturum Düzenleyicisi – Türkiye’nin Paleomanyetizması, – 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, Ankara

13. Oturum Düzenleyicisi – Paleomanyetizma, - 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2010, Ankara

14. Convener of the Session on “Palaeomagnetic perspectives on the Africa-Arabia-Eurasia plate interactions”, Tectonic Crossroads Meeting, Geological Society of America, 4-8 October 2010, Ankara

15. C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 20. Yılı Sempozyumu, Mayıs 2012, Sivas

16. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA, Session Convener, 1-5 October 2012, İzmir, Turkey

17. Oturum Düzenleyicisi – Bölgesel Jeoloji ve Tektonik, – 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 6-10 Nisan 2015, Ankara

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA BİLİMSEL KURUL ÜYELİKLERİ

 

1. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantıları Bilimsel Kurul Üyeliği (Her yıl düzenli olarak yapılan ve aktif tektonik konusunda çalışan araştırıcıları bir araya getiren toplantı)

2. Türkiye Jeoloji Kurultayı (Her yıl düzenli olarak yapılan kurultayda değişik zamanlarda bilimsel kurul üyeliği) 

3. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, İstanbul Technical University, Bilimsel Kurul Üyeliği

4. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean. Kadir Has University, Haliç, İstanbul, Turkey, 15-18 June 2005. Member of the Scientific Committee and the Convener of the Session ST-15: Palaeomagnetism of the Aegean and Eastern Mediterranean Region.

5. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions, IESCA 2005, 4-7 October 2005, İzmir, Member of the Scientific Committee.

6. 33. Dünya Jeoloji Kongresi (33th IGC) Convener of a workshop entitled ‘Paleomagnetism and Neotectonics’, 6-14 August 2008, Oslo, Norway.

7. Scientific Committe member on “Palaeomagnetic perspectives on the Africa-Arabia-Eurasia plate interactions”, Tectonic Crossroads Meeting, Geological Society of America, 4-8 October 2010, Ankara

8. 7. Doğu Akdeniz Sempozyumu Bilimsel Kurul Üyeliği, Ekim 2010, Adana

9. International Earth Sciences Colloquium on the Aegena Regions, IESCA 2012, Convener of a workshop entitled ‘Paleomagnetism of Eastern Mediterranean’, 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE BİLİMSEL KURUL ÜYELİKLERİ, EDİTÖRLÜK ve HAKEMLİK GÖREVLERİ

 

1. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW 2. Uluslararası Türkiye Jeolojisi Workshop’u özel sayılarında (1996, Vol.38, No 8, 9 ve 10) Editörlük (Convener Editor)

2. Türkiye Jeoloji Bülteni Yazı İnceleme Kurulu Üyesi

3. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yazı İnceleme Kurulu Üyesi.

4. Geosound – Yerbilimleri, Science and Technology Bulletin of Earth Sciences. Yazı İnceleme Kurulu Üyesi

5. 3. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantısı Makaleler Kitabı Editörü, 2000.

6. C.Ü. Yerbilimleri Dergisi Editörlüğü, Mart 2007 – Aralık 2010

7. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni Yazı İnceleme üyesi

8. TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Sciences, Editör, 2011-Günümüz

9. Türkiye Jeoloji Bülteni Editörü-2012-Günümüz

 

Hakemlikler

Ø  Arabian Journal of Earth Science

Ø  Earth and Planetary Sciences Letters

Ø  Environmental Geology

Ø  Geodinamica Acta

Ø  Geologica Carpathica

Ø  Geological Journal

Ø  Geological Society of America Bulletin

Ø  Geological Society of Turkey Bulletin

Ø  Geosound

Ø  Hacettepe University, Earth Sciences

Ø  International Geology Review

Ø  International Journal of Earth Sciences

Ø  Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Ø  Journal of Asian Earth Sciences

Ø  Journal of Geodynamics

Ø  Journal of the Geological Society, London

Ø  MTA Bulletin

Ø  Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi

Ø  Physics of Earth and Planetary Interiors

Ø  Tectonophysics

Ø  Türkiye Jeoloji Bülteni

Ø  Turkish Journal of Earth Sciences

  

SCIENCE CITATION INDEX (SCI-SCI EXPANDED) TARAFINDAN TARANAN VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ VE ÖZEL SAYILARDA YAYINLANAN MAKALELER

 

1. 1993 , TATAR, O., Temiz, H., Tutkun, S.Z., Stimpson, I. and Park, R.G. Tectonic setting and surface breaks of the 13-15 March 1992 Erzincan earthquake. Geological Journal, Vol. 28, 327-333.

2. 1995, TATAR, O., Piper, J.D. and Park, R.G. and Gürsoy, H. 1995. Palaeomagnetic evidence for block large block rotations in the Niksar overlap area of the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics,  244, 251-266.

3. 1996, Piper, J.D.A., Moore, J., TATAR, O., Gürsoy, H. and Park, R.G.1996. Palaeomagnetic study of crustal deformation across an intracontinental transform: The North Anatolian Fault Zone in Central Turkey. Palaeomagnetism and Tectonics of the Mediterranean Region, (Eds.A.Morris and D.H. Tarling), Geological Society of London Special Publication, No 105, p.299-310. 

4. 1997, Gürsoy, H., Piper, J.D.A., TATAR, O. and Temiz, H. A palaeomagnetic study of the Sivas basin, Central Turkey: Crustal deformation during lateral extrusion of the Anatolian block. Tectonophysics, 271, 89-105. 

5. TATAR, O.,Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and Temiz, H. 1996. Regional significance of neotectonic anticlockwise rotation in central Turkey. International Geology Review, Turkish Geology Workshop Special Issue,  (Convener Editor: O.Tatar), Vol 38, p.692-700.

6. Şengör, A.M.C. and TATAR, O.1996. Preface. Eds. Special Issue on Turkey. International Geology Review, (Convener Editor: O.Tatar), Vol 38, No.8, 91-786.

7. Şengör, A.M.C., TATAR, O. and Ernst, G. 1996. Preface. Eds. Special Issue on Turkey. International Geology Review, (Convener Editor: O.Tatar), Vol 38, No.9, 787-882.

8. J.D.A.Piper, O.TATAR and H.Gürsoy. 1997. Deformational behaviour of Continental Lithosphere deduced from block rotations across the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Earth and Planetary Science Letters, 150, 191-203.

9. 1998, Temiz, H., Gürsoy, H. and TATAR, O. Kinematics of late Pliocene-Quaternary normal faulting in the southeastern end of the Gediz graben, western Anatolia, Turkey. International Geology Review,  Vol 40, p.638-646.

10. 1998, Gürsoy, H., Piper, J.D.A., TATAR, O. and Mesci, B.L. Palaeomagnetic study of the Karaman and Karapınar volcanic complexes: neotectonic rotation in the south-central sector of the Anatolian block. Tectonophysics, 299, 291-311. 

11. 1999, Gürsoy, H., Piper, J.D.A. and TATAR, O. Palaeomagnetic Study of the Galatean Volcanic Province, north-central Turkey: Neogene deformation at the northern border of the Anatolian Block. Geological Journal, 34, 7-23.

12. 2000, TATAR, O., Piper, J.D.A. and Gürsoy, H. Palaeomagnetic study of the Erciyes sector of the Ecemiş Fault Zone: neotectonic deformation in the south eastern part of the Anatolian block. Geological Society of London, Special Publication. No 173, Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area. Eds. (E.Bozkurt, J.A.Winchester and J.D.A.Piper).

13. 2002, Yurtmen, S., Guillou, H., Westaway, R., Rowbotham, G. and TATAR, O. Rate of strike-slip on the Amanos Fault (Karasu Valley, southern Turkey) constrained by K-Ar dating and geochemical analysis of Quaternary basalts. Tectonophysics, 344, p.207-246.

14. 2002, Piper, J.D.A., Gürsoy, H., TATAR, O., Isseven, T. and Kocyigit, A. Palaeomagnetic Evidence For The Gondwanic Origin of The Taurides And Rotation of The Isparta Angle, Southern Turkey. Geological Journal, 37, p.317-336.

15. 2002, TATAR, O., Gürsoy, H. and Piper, J.D.A. Differential Neotectonic rotations in Anatolia and the Tauride Arc: palaeomagnetic investigation of the Erenlerdag Complex and Isparta volcanic district, south-central Turkey. Journal of Geological Society of London. Vol.159, p.281-294.

16. 2002, Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and TATAR, O. Palaeomagnetism and Magnetic Properties of the Cappadocian Ignimbrite Succession, Central Turkey and Neogene Tectonics of the Anatolian Collage. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 117, p.237-262.

17. 2002, Temiz, H., Guezou, J.C., TATAR, O., Poisson, A. and Ünlügenç, U.C. Tectonostratigraphy of the Tercan-Çayırlı Basin: implications on the Neogene-Quaternary tectonic deformation sty le of the Northeast Anatolian Block (NE Turkey). International Geology Review, Vol.44, p.243-253.

18. 2003, Gürsoy, H., Piper, J.D.A. and TATAR, O. Neotectonic deformation in the western sector of tectonic escape in Anatolia: palaeomagnetic study of the Afyon region, Central Turkey. Tectonophysics, 374, p.57-79.

19. 2003, Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A.,  Heimann, A. and Mesci, L. Neotectonic deformation linking the East Anatolian and Karataş-Osmaniye intracontinental transform fault zones in the Gulf of İskenderun, Southern Turkey, deduced from paleomagnetic study of the Ceyhan-Osmaniye Volcanics. Tectonics, Vol.22, No 6, 1067, 1-11.

20. 2004, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Heimann, A. and Koçbulut, F. Neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone, Southern Turkey: A palaeomagnetic study of the Karasu Rift Volcanism. Tectonophysics, 385, p.17-43

21. 2006, Piper, J.D.A., TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Neotectonic deformation in Anatolia: a synthesis of palaeomagnetic evidence. Post Collisional Tectonics Magmatism in the Eastern Mediterranean Region. Geological Society of America, Special Paper, No 409, s. Eds. Y.Dilek and S.Pavlides.

22. 2007. Piper, J.D.A., Mesci,B.L., Gürsoy, H., TATAR, O. and Davies, C.J. Palaeomagnetic and Rock Magnetic Properties of Travertine: its potential as a recorder of Geomagnetic Palaeosecular Variation, Environmental Change and Earthquake activity in the Sıcak Çermik Geothermal Field, Turkey. Physics of Earth and Planetary Interior, 161, p. 50-73.

23. 2007, TATAR, O., Yurtmen, S., Temiz, H., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Mesci, B.L. and Guezou, J.C. Intracontinental Quaternary volcanism in the Niksar pull-apart basin, North Anatolian Fault Zone, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 16, p.417-440.

24. 2007. Gürsoy, H., Mesci,B.L., Piper, J.D.A., TATAR, O. and Davies, C.J.  The Magnetism in Tectonically Controlled Travertine as a Palaeoseismological Tool: examples from the Sıcak Çermik geothermal field, Central Turkey. Geol. Soc. London Special Publication 291, The Geodynamics of the Aegean and Anatolia. Edited by T.Taymaz, Y.Yılmaz and Y.Dilek, p. 291-305.

25. 2008. Mesci, B.L., Gürsoy, H. and TATAR, O. The Evolution of Travertine Masses in the Sivas Area (Central Turkey) and their Relationship to Active Tectonics. Turkish Journal of Earth Sciences, Vol.17, p. 219-240. 

26. 2009. Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A., Heimann, A., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Paleomagnetic study of Tertiary volcanic domains in southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian plate. Tectonophysics, 465, p.114-127.

27. 2009. Kavak, K.Ş., TATAR, O., Piper, J.D.A., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Determination of neotectonic features of the Karasu Basin (SE Turkey) and their relationship with the Quaternary volcanic activity using Landsat ETM+ imagery. International Journal of Remote Sensing, Vol. 30, No. 17, p. 4507-4524.

28. 2010. Piper, J.D.A., Gürsoy, H., TATAR, O., Beck, M.E., Rao, A., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Distributed neotectonic deformation in the Anatolides of Turkey: a paleomagnetic analysis. Tectonophysics, 488, Issues 1-4, p.31-50.

29. 2011. Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Akpınar, Z., Huang, B., Roberts, A.P. and Mesci, B.L. Paleomagnetic study of Kepezdağ and Yamadağ volcanic complexes, central Turkey: Neogene tectonic escape and block definition in the central-east Anatolides. Journal of Geodynamics, 51, p.308-326.

30. 2011. Zabcı, C., Akyüz, H.S., Karabacak, V., Sancar, T., Altunel, E., Gürsoy, H. and TATAR, O. Paleoearthquakes on the Kelkit Valley segment of the North Anatolian Fault, Turkey: implications for the surface rupture of the historical 17 August 1668 Anatolian Earthquake. Turkish Journal of Earth Science, doi: 10.3906/yer-0910-48

31. 2012. Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy, H., Çakır, Z., Ergintav, S., Akpınar, Z., Koçbulut, F., Sezen, T.F., Türk, T., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Mesci, B.L., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A. and Yavaşoğlu, H. Crustal deformation and kinematics of the eastern part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements. Tectonophysics, 518-521, p.55-62.

32. 2012, Türk, T., Gümüşay, U. and Tatar, O. Creating infrastructure for seismic microzonation by Geographical Information System (GIS): A case study in the North Anatolian Fault Zone. Computers and Geosciences, Vol. 43, p.167-176.

33. 2012, İnan, S., Pabuçcu, Z., Kulak, F., Ergintav, S., Tatar, O., Altunel, E., Akyüz, S., Tan, O., Seyis, C., Çakmak, R., Saatçiler, R. and Eyidoğan, H. Microplate Boundaries as Obstacles to Pre-earthquake Strain Transfer in Western Turkey: Inferences from Continuous Geochemical Monitoring. Journal of Asian Earth Sciences, 48, p.56-71.

34. 2013, Demir, G., Aytekin, M., Akgün, A., İkizler, S.B. and Tatar, O. A comparison of landslide susceptibility mapping of the eastern part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) by likelihood-frequency ratio and analytical hierarchy process methods. Natural Hazards, 65, 1481-1506.

35. 2013, Tatar, O., Akpınar, Z., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Mesci, B.L. and Polat, A. Palaeomagnetic evidence on the neotectonic evolution of the Erzincan Basin, North Anatolian Fault Zone, Turkey. Journal of Geodynamics, 65, 244-258.

36. 2013, Gürsoy, H., Tatar, O., Akpınar, Z., Mesci, B.L., Polat, A. and Tunçer, D. New observations on the 1939 Erzincan Earthquake surface break on the Kelkit Valley segment of the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Journal of Geodynamics, 65, 259-271.

37. 2013, Mesci, B.L., Tatar, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Crowley, S. and Altunel E. The eficiacy of travertine as a palaeoenvironmental indicator: Palaeomagnetic and isotopic studies of neotectonic examples from Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, Vol. 22, p.191-203.

38. 2013, Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Gürsoy, H., Tatar, O., Viereck, L., Lepetit, P., Roberts, A.P. and Akpınar, Z. Palaeomagnetism of the Cappadocian volcanic succession, Central Turkey: Major ignimbrite emplacement during two short (Miocene) episodes and Neogene tectonics of the Anatolian collage. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 262, 47-67.

39. 2013, Koçbulut, F., Akpınar, Z., Tatar, O., Piper, J.D.A. and Roberts, A.P. Palaeomagnetic study of the Karacadağ Volcanic Complex, SE Turkey: Monitoring Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate. Tectonophysics, Vol.608, p.1007-1024.

40. 2014. Lepetit, P., Viereck L., Piper, J.D.A., Sudo, M., Gürel, A., Çopuroğlu, İ., Gruber, M., Mayer, B. Koch, M., Tatar, O. and Gürsoy, H. 40Ar/39Ar dating of ignimbrites and plinian air-fall layers from Cappadocia, Central Turkey: Implications to chronostratigraphic and Eastern Mediterranean palaeoenvironmental record. Chemie der Erde – Geochemistry, Vol. 74, Issue 3, p. 471-488.

41. 2012. Polat, A., Tatar, O., Gürsoy, H., Yalçıner, C.Ç. and Büyüksaraç, A. Two-phased evolution of the Suşehri Basin on the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Geodinamica Acta. Vol. 25 (3-4), p.132-145 (published in 2014).

42. 2014. Çakır, Z., Ergintav, S., Akoğlu, A.M., Çakmak, R., Tatar, O. and Meghraoui, M. InSAR velocity field across the North Anatolian Fault (eastern Turkey): Implications for the loading and release of interseismic strain accumulation. Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, Vol.119, Issue 10, p. 7934-7943.

43. 2014. Koçbulut, F., Kavak, K.Ş. and Tatar, O. Analysis of Ezinepazarı-Sungurlu Fault Zone (Turkey) using Landsat TM data and its kinematic implications. Arabian Journal of Geosciences,  

44. Gürsoy, H., Tatar, O., Polat, A., Mesci, B.L. and Akpınar, Z. Importance of Basic Geological Studies on the evaluation of landslides: an example from the North Anatolian Fault Zone, the 17 March 2005 Kuzulu Landslide, Koyulhisar-Sivas, Turkey. Submitted to Geodinamica Acta.

45. Akpınar, Z., GÜRSOY, O., TATAR, O., BÜYÜKSARAÇ, A., KOÇBULUT, F. and PIPER, J.D.A. Geophysical Analysis of Fault Geometry and Volcanic Activity in the Erzincan Basin, Central Turkey: Complex Evolution of a Mature Pull-apart Basin. Submitted to Journal of Asian Earth Sciences.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE PROCEEDINGS KİTABINDA BASILAN MAKALELER

 

1. 1990, Tutkun, S.Z., TATAR, O. and Temiz, H. and Park, R.G. Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the North Anatolian Fault Zone around Niksar, Turkey. Bulletin of the Geological Society of Greece. Volume XXV, Number 3, p.135-145.

2. 1990, TATAR, O., Park, R.G., Temiz, H. and Tutkun, S.Z. Transtensional and transpressional structures associated with the North Anatolian strike-slip fault zone around the Niksar basin. Proceedings Book. Volume II, International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, Izmir,Turkey

3. 1999, Kavak, K.Ş., Özden, S., Tutkun, S.Z., TATAR, O. and Doğan, B. Surface deformation of the 17 August 1999 İzmit earthquake and its neotectonic significance. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, 18-22 October 1999, Near East University, Proceedings Book, p.47-53.

4. 2001, Piper, J.D.A., Gürsoy, H., TATAR, O. Palaeomagnetic analysis of neotectonic crustal deformation in Turkey. Symposia on Seismotectonics of the North-Western Anatolia-Aegean and Recent Turkish Earthquakes. Editor: Tuncay Taymaz, İstanbul Technical University, May 8, 2001.

5. 2004, Gürsoy, H., Mesci, L., Piper, J.D.A. and TATAR, O. Palaeomagnetic and rock magnetic studies of layered and fissure fill travertine: a signature of geomagnetic palaeosecular variation, earthquake activity, and environmental change. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.977, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

6. 2004, Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and TATAR, O. Palaeomagnetic analysis of neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.982, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

7. 2004, TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Heimann, A. and Koçbulut, F. Neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone, Southern Turkey: A palaeomagnetic study of the Karasu Rift volcanism. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.985, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

8. 2008, Piper, J.D.A., TATAR, O., Gürsoy, H., Mesci, B.L., Koçbulut, F. and Huang, B. 2008. Post collisional deformation of the Anatolides and motion of the Arabian indenter: a paleomagnetic analysis. Donald D. Harrington Symposium on the Geology of the Aegean, IOP Conference Series, Earth and Environmental Science, 2, p.1-5. USA.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN YADA BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN MAKALELER

 

1. 1990, Temiz, H., TATAR, O. ve Tutkun, S.Z. 1990.  Niksar-Erbaa havzaları paleotektonik dönem kayalarının stratigrafisi. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 157-170.

2. 1994, TATAR, O. ve Parlak, O. 1994. A method for determination of extensional stress variations in naturally deformed rocks using microcracks. Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. 15. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt II, s. 139-147. Adana.

3. 1996, TATAR, O. Determination of extension direction in naturally deformed limestones within strike-slip fault zones using microcracks; Niksar basin (Turkey) as a case study. Turkish Journal of Earth Sciences, 5, 45-53.

4. 1996, TATAR, O. Neotectonic extensional and contractional strains within Pliocene basin deposits near the NW margin of the Niksar pull-apart basin, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences,  5, 81-90.

5. 1996, Koçyiğit, A., TATAR, O., Gürsoy, H. ve Temiz, H. 1996. Deprem sorunlarının çözümüne eğitsel, jeolojik ve yönetsel yaklaşımlar. Erzincan ve Dinar deneyimleri ışığında Türkiye’nin deprem sorunlarına çözüm arayışları. TÜBİTAK Deprem Sempozyumu, 15-16 Şubat 1996, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.47-56.

6. 1998, Gürsoy, H., Temiz, H. ve TATAR, O. Gediz grabeni güney kenarında güncel deformasyon verileri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 1. Toplantısı, Makaleler, s.103-112, İTÜ Maden Fakültesi, 8-9 Aralık 1997.

7. 2000, TATAR, O., Gürsoy, H. and Temiz, H. Recent deformation at the eastern end of the Gediz graben, western Turkey. Workshop on Active Tectonics of Western Turkey in Memoriam to Paul L. Hancock, 15-16 June 2000, ITU, Istanbul.

8. 2000, Özden, S., TATAR, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., Doğan, B. ve Tüvar, O. 12 Kasım 1999 Düzce depremi ve bölgesel tektonik anlamı. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 43, Sayı 2, p. 61-69.

9. 2000, Kavak, K.Ş., Özden, S., Tutkun, S.Z., TATAR, O. ve Doğan, B. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin yüzey kırığı ve neotektonik önemi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3. Toplantısı, ATAG-3 Makaleler Kitapçığı, Editörler; O.Tatar, K.Ş.Kavak ve S.Özden, s.6-11.

10. 2001, Koçbulut, F., Yılmaz-Şahin, S. ve TATAR, O. Akdağmadeni (Yozgat)-Yıldızeli (Sivas) arasındaki Kaletepe volkanitinin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri. İstanbul Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s.77-91.

11. 2001, Koçbulut, F. ve TATAR, O. Orta Anadolu Bindirme Kuşağının Akdağmadeni-Yavu arasındaki stratigrafik özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi. Cilt 18, Sayı 2, s.103-112.

12. 2006, TATAR, O. ve GPS Çalışma Grubu. Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yeralan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. Türkiye Ulusal Jeodezi Kongresi, TUJK 2006, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2, Makaleler Kitapçığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

13. 2010, Polat, A. ve TATAR, O. Orta Anadolu Fay Zonu’nun Şarkışla kuzeyinde Ağcakışla ve Kalecik arasında kalan kesiminin neotektonik özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt 27, sayı 2, sayfa 97-118.

14. 2011, Koçbulut, F., Tatar, O. ve Piper, J.D.A. Ezinepazarı-Sungurlu Fay Zonu üzerinde yeralan Göynücek volkanikleri’nin (GB Amasya) paleomanyetik yöntemlerle incelenmesi. Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, s. 65-76.

15. 2011, Poyraz, F., TATAR, O., Hastaoğlu, K.Ö., Türk, T., Gürsoy, Ö. ve Ayazlı, İ.E. Elastik Atım Teorisi : Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Makaleler Kitabı, 18-22 Nisan 2011, Ankara.

16. 2012, Tatar, O. Gürün ve civarının doğal afetler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Gürün Sempozyumu Bildirileri Kitapçığı, s. 347-355, 24-25 Eylül 2011, Gürün.

17. 2012, Tatar, O. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2012-2023) Geomatik/Harita/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerine Hangi Görevleri Yüklüyor? HKMO İstanbul Şubesi Bülteni, Sayı, Şubat 2012, s. 40-41.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

1. 1990, Tutkun, S.Z., TATAR, O. and Temiz, H. Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the North Anatolian Fault Zone. 5th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, 24-27 May.

2. 1990, Park, R.G., TATAR, O., Temiz, H. and Tutkun, S.Z. Transtensional and transpressional structures associated with the North Anatolian strike-slip fault zone around the Niksar basin, Turkey. International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, 1-6th October Izmir.

3. 1991, Gürsoy, H., TATAR, O., Temiz, H. and Ünlügenç, U.C. The Neotectonic features shaping the Tercan-Çayırlı basin, Erzincan, Türkiye. Terra Abstracts, V.3, N.1, EUG VI, Strasbourg, 24-28th March.

4. 1991, TATAR, O., Temiz, H., Tutkun, S.Z., Gürsoy, H. and Park, R.G. A conceptional review of the geological evolution of the eastern pontides: The Niksar-Erbaa region (Türkiye) as a case study. Tethyan Workshop, 25-26th April, Edinburgh

5. 1992, TATAR, O. Park, R.G. Neotectonic extensional and contractional strains within Pliocene basin deposits near the NW margin of the Niksar Pull-apart basin, Türkiye. Turkish Geology Workshop, 9-10th April, Keele University, England

6. 1992, TATAR, O., Temiz, H., Tutkun, S.Z., Stimpson, I. and Park R.G. Surface breaks associated with the 13.3.1992 Erzincan earthquake, eastern Türkiye and its aftershocks. Turkish Geology Workshop, 9-10th April, Keele University, England.

7. 1992, TATAR, O., Piper, J.D. and Park, R.G. Palaeomagnetic evidence for block rotations in a right-stepping overlap region of the North Anatolian Fault Zone at Niksar, Turkey. International Geological Congress, 24 August-3 Sept. Kyoto, Japan.

8. 1992, TATAR, O., Yurtmen, S., Rowbotham, G., Lees, G. and Tutkun, S.Z. The intracontinental young volcanism related to strike-slip deformation in the Z-shaped pull-apart Niksar basin, Turkey. International Geological Congress, 24 August-3Sept., Kyoto, Japan.

9. and 10. 1992, Two contributions to the 1st International Syposium on the Eastern Mediterranean regions, Repeated talks. 13-16 October 1992, Adana/Turkey. (see Abstracts No 7 and 8).

11. 1994, Piper, J.D.A., Moore, J., TATAR, O., Gürsoy, H. and Park, R.G.P. Palaeomagnetic study of crustal deformation across an intracontinental transform: The North Anatolian Fault Zone in Central Turkey. International Meeting on Palaeomagnetism in the Mediterranean Region, 28-29 September, Geological Society of London, England. 

12. 1995, Piper, J.D.A., TATAR, O., Gürsoy, H. and Temiz, H. Palaeomagnetic studies of crustal deformation in central Turkey. Second International Turkish Geology Workshop, September 6-8, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, Abstract Book, p.86.

13. 1995, Gürsoy, H., TATAR, O., Temiz, H., Guezou, J.C., Ünlügenç, U.C. and Poisson, A. Tectonostratigraphy and tectonic style of the Tercan-Çayİrlİ basin, Northeast Anatolia. Second International Turkish Geology Workshop, September 6-8, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, Abstract Book, p.50.

14. 1996, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., and Temiz, H. The palaeomagnetic analysis of crustal deformation in central Turkey. 30th International Geological Congress, 4 August-14 August 1996, Beijing, China. (Sunulamadı)

15. 1996, TATAR, O., Koçyiğit, A., Temiz, H. and Gürsoy, H. 1 October 1995 Dinar earthquake and implications for the SW continental extension in SW Turkey. Large earthquakes in the geological record. International Symposium on Earthquake Research in Türkiye, 30 Sept.-5 October 1996.

16. 1997, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and Temiz, H. Palaeomagnetic Studies of Crustal Deformation in Central Turkey. EUG 9, 23-27 March 1997, Strasbourg, Abstracts, p.388.

17. 1998, Piper, J.D.A., Gürsoy, H., TATAR, O.,. and Koçyiğit, A. Palaeomagnetic studies of crustal emplacement and neotectonic deformation in Turkey. 3rd International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.203, METU, 31 August-4 September 1998, Ankara.

18. 1998, TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A. and Temiz, H. Palaeomagnetic analysis of neotectonic crustal deformation in Turkey. 3rd International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.205, METU, 31 August-4 September 1998, Ankara.

19. 1998, Gürsoy, H., İnan, S., TATAR, O., Ünlügenç, U.C. and Demirkol, C. Surface deformation, liquefaction-induced features and tectonic setting of 27 June 1998 Adana-Ceyhan earthquake. 3rd International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.323, METU, 31 August-4 September 1998, Ankara.

20. 1999, İşseven, T., Piper, J.D.A., TATAR, O. Gürsoy, H. Palaeomagnetic investigation of neotectonic crustal deformation in central-west Turkey. IUGG 99, 22nd General Assembly of the Int. Union of Geodesy and Geophysics. 18-30 July 1999, Birmingham, England. Abstract Book.

21. 1999, Tutkun, S.Z., Kavak, K.Ş., Özden, S., TATAR, O. and Doğan, B. 1999. Surface deformation and aftershocks distribution of the 17 August 1999 Marmara Earthquake and its neotectonic significance. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region. Proceedings Book, p.14, 18-22 October 1999, Nicosia, N.Cyprus.

22. 1999, TATAR, O., Gürsoy, H. and Piper, J.D.A. 1999. Neotectonic rotations in Anatolia: a palaeomagnetic analysis of distributed crustal deformation. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region. Proceedings Book, p.137, 18-22 October 1999, Nicosia, N.Cyprus.

23. 2001, Gürsoy, H., Piper, J.D.A., TATAR, O., Alyaroubi, M. and Mesci, B.L. 2001. Palaeosecular variation recorded in a Recent travertine fissure fill from Central Turkey: implications to rate of growth and earthquake frequency. EUG XI, Symposium LS01 Earthquake Deformation and Related Surface Processes, p. 288, April 2001, Strasbourg, France.

24. 2001, Özden, S., Kavak, K.Ş., TATAR, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z. and Doğan, B. 2001, 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Düzce earthquakes in NW Anatolia (Turkey). EUG XI, Symposium LS01 Earthquake Deformation and Related Surface Processes, p. 292, April 2001, Strasbourg, France.

25. 2001, TATAR, O., Gürsoy, H. and Piper, J.D.A. 2001. Differential neotectonic rotations in Anatolia and Tauride arc: palaeomagnetic investigations of the Erenlerdağ complex and Isparta volcanic district, south-central Turkey. EUG XI, Symposium LS03 Integrated Tectonic Studies of the Evolution of the Tethyan Orogenic Belt in the Eastern Mediterranean Region, p. 322, April 2001, Strasbourg, France.

26. 2001, Gürsoy, H., Piper, J.D.A., TATAR, O., Alyaroubi, M. and Mesci, B.L. 2001. Fissure Fill Travertine as a recorder of Palaeosecular Variation: a Recent example from Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.178.

27. 2001, Yurtmen, S., Guillou, H., Westaway, R., Rowbotham, G. and TATAR, O. 2001. Rate of strike-slip on the Amanos Fault (Karasu Valley, southern Turkey) constrained by K-Ar dating and geochemical analysis of Quaternary basalts. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.182.

28. 2001, Parlak, O., Guezou, J.C., TATAR, O., Temiz, H. and Guillou, H. 2001. Geochemistry of the volcanic rocks from the Sivas basin (East-Central Anatolia). Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.318.

29. 2001, Piper, J.D.A., TATAR, O., Gürsoy, H. and Heimann, A. 2001. Palaeomagnetism of the Cappadocian ignimbrite succession and neotectonic deformation in central-southern Anatolia. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.347.

30. 2001, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Bozkurt, E., İşseven, T., Beyhan, A. and Koçyiğit, A. 2001. Neotectonic deformation at the western margin of escaping Anatolian terranes: a palaeomagnetic study of the Afyon, Isparta and Erenlerdağ volcanics. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.348.

31. 2001, TATAR, O., Yurtmen, S., Guezou, J.C., Guillou, H., Piper, J.D.A., Temiz, H., Gürsoy, H., Rowbotham, G. and Lees, G. 2001. Geochronology, geochemistry and palaeomagnetism of Quaternary volcanics in the Niksar pull-apart basin: implications to tectonics of the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), 24-28 September 2001, Adana, Turkey, Abstracts Book, p.350.

32. 2003, Koçbulut, F., Kavak, K.Ş. and TATAR, O. Structural and lithological features around Göynücek (Amasya) region and highlighting Ezinepazarı-Sungurlu splay of NAFZ using Landsat TM imagery. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems. Abstracts, p.73, 31 August-12 September 2003, METU, Ankara.

33. 2003, Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A., Heimann, A., Mesci, L. and Koçbulut, F. Neotectonic deformation linking the East Anatolian and Karataş-Osmaniye intracontinental transform fault zones in the Gulf of İskenderun, Southern Turkey, deduced from palaeomagnetic study of the Ceyhan-Osmaniye volcanics. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems. Abstracts, p.97, 31 August-12 September 2003, METU, Ankara.

34. 2003, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Heimann, A., Koçbulut, F. and  Mesci, L. Neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone, Southern Turkey: a palaeomagnetic study of the Karasu rift volcanism. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems. Abstracts, p.104, 31 August-12 September 2003, METU, Ankara. Keynote Speech.

35. 2003, Kavak, K.Ş., TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Mesci, L. and Heimann, A. Determination of volcanic outcrops and structural features around the Karasu fault basin using landsat ETM+ imagery. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems. Abstracts, p.111, 31 August-12 September 2003, METU, Ankara.

36. 2004, Gürsoy, H., Mesci, L., Piper, J.D.A. and TATAR, O. Palaeomagnetic and rock magnetic studies of layered and fissure fill travertine: a signature of geomagnetic palaeosecular variation, earthquake activity, and environmental change. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.977, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

37. 2004, Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and TATAR, O. Palaeomagnetic analysis of neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.982, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

38. 2004, TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Heimann, A. and Koçbulut, F. Neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone, Southern Turkey: A palaeomagnetic study of the Karasu Rift volcanism. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings Book, Vol. 2, p.985, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004.

39. 2004, Piper, J.D.A., Gürsoy, H. and TATAR, O. Neotectonic palaeomagnetic analysis of the Anatolides, Central Turkey: contrasts between short (GPS) and long term images of crustal deformation. 32nd International Geological Congress, Florance, Italy, Session 198, Neotectonics and related applications. Conveners: G.Fabrizio, P.Alberto, I.Stewart, Abstract Book, part 2, page 937.

40. 2005, Piper, J.D.A., TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. Palaeomagnetic Analysis of Neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region. Abstract Book, page 48, 15-17 June 2005, Kadir Has University, İstanbul.

41. 2005, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Heimann, A. ve Koçbulut, F. A palaeomagnetic analysis of neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone and the north western rim of the Arabian indenter, Southern Turkey. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region. Abstract Book, page 49, 15-17 June 2005, Kadir Has University, İstanbul.

42. 2005, Gürsoy, H., Mesci, B.L., Piper, J.D.A. ve TATAR, O. Palaeomagnetic and Rock Magnetic Studies of Layered and Fissure Fill Travertine as a signature of Geomagnetic Palaeosecular Variation, Earthquake Activity, and Environmental Change. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region. Abstract Book, page 50, 15-17 June 2005, Kadir Has University, İstanbul.

43. 2006, Piper, J.D.A., Mesci, L., Gürsoy, H., TATAR, O. and Davies, C. Palaeomagnetic and Rock Magnetic Properties of Travertine : a recorder of Geomagnetic Palaeosecular Variation, Environmental Change and Earthquake Activity in the Sıcak Çermik Geothermal Field, Central Turkey. Magnetic Interactions UK 2006 Meeting, Abstract Book, 10-11 January 2006, The University of Liverpool, England.

44. 2007, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Polat, A. and Akpınar, Z. Paleomagnetic analysis of crustal deformation in the Anatolian accretionary collage and its neotectonic significance in the evolution of the Turkish sector of the eastern Mediterranean region. Session : Paleomagnetism in orogenic systems, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05477, 2007 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-05477 © European Geosciences Union 2007

45. 2008, TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Heimann, A., Mesci, B.L. and Koçbulut, F. Palaeomagnetic study of Tertiary volcanic domains in southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate, 33th IGC Congress, 6-14 August 2008, Oslo, Norway.

46. 2009, TATAR, O. Importance of being a “Science Society” : Good and bad examples. Conference on Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas, Proceedings Book, Invited Opening Speech, 15-18 September 2009, Bishkek, Kyrgyzstan.

47. 2009, TATAR, O. Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of natural hazard analysis. Conference on Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas, Proceedings Book, p. 147-148, 15-18 September 2009, Bishkek, Kyrgyzstan.

48. 2010, TATAR, O., Piper, John, D.A., Gürsoy, H., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Palaeomagnetic analysis of distributed neotectonic deformation and block definition in the Anatolides of Turkey. GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstract Book, p.59, 4-8 October 2010, Ankara.

49. 2010, Akpınar, Z., TATAR, O., Piper, John, D.A., Gürsoy, H., Koçbulut, F. and Mesci, B.L. Palaeomagnetic analysis of neotectonic rotation in the Erzincan Basin, East Turkey. GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstract Book, p.60, 4-8 October 2010, Ankara.

50. 2010, TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Sezen, T.F., Polat, A., Akpınar, Z. and KABİS Research Group. Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of risk reduction : encountered problems in the use of scientific data by decision-makers. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, p.24, 18-22 October 2010, Adana.

51. 2010, Polat, A. and TATAR, O. Neotectonic features along the Ağcakışla-Kalecik (Şarkışla-Turkey) segment of the Central Anatolian Fault Zone. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, p.27, 18-22 October 2010, Adana.

52. 2010, Mesci, B.L., TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Altunel, E., Crowley, S., Polat, A. and Akpınar, Z. Paleomagnetic and isotopic study of the Denizli travertines : implications for the environmental changes. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, p.65, 18-22 October 2010, Adana.

53. 2010, TATAR, O. Multidisciplinary natural hazard analysis along the eastern segments of the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Sixth Nepal Geological Congress, Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Hazards, Abstract Book, 15-17 November 2010, Kathmandu, Nepal.

54. 2012, Piper, J.D.A., Tatar, O., Gürsoy, H., Viereck-Goette, L., Lepetit, P. and Roberts, A.P. Revised Magnetostratigraphy of the Cappadocian Ignimbrite Succession, Central Turkey, and Neogene Tectonics of the Anatolian Collage. IESCA-2012, International Earth Science Coloquium on the Aegean Region, Proceedings Book, 1-5 October, 2012, İzmir.

55. 2012, Koçbulut, F., Tatar, O., Akpınar, Z., Piper, J.D.A. and Roberts, A.P. Palaeomagnetism of the Karacadağ Volcanic Complex of Southern Turkey and Neogene Rotation of the Arabian Plate, IESCA-2012,  International Earth Science Coloquium on the Aegean Region, Proceedings Book, 1-5 October, 2012, İzmir.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

1. 1991, Temiz, H., TATAR, O. ve Tutkun, S.Z.  Niksar-Erbaa havzaları paleotektonik dönem kayalarının stratigrafisi. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu, 2-5 Eylül 1991, Ankara.

2. 1991, TATAR, O. ve Parlak, O. Mikroçatlak analizleri: Doğrultu-atımlı fay zonlarında doğal olarak deformasyona uğramış  kireçtaşlarında gerilme yönünün belirlenmesi. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu, 2-5 Eylül 1991, Ankara.

3. 1992, Tutkun, S.Z., TATAR, O., Temiz, H., Stimpson, I. ve Park, R.G. 13.3.1992 Erzincan depremi yüzey kırıkları ve artçıl Şoklar (Doğu Türkiye). VII. Mühendislik Haftası, Bildiri Özleri, 25-29 Mayıs 1992, Isparta.

4. 1994, TATAR, O. ve Parlak, O. A method for determination of extensional stress variations in naturally deformed rocks using microcracks. Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. 15. Yıl Sempozyumu, 4-7 Nisan 1994, Adana.

5. 1996, Koçyiğit, A., TATAR, O., Gürsoy, H. ve Temiz, H. 1996. Deprem sorunlarının çözümüne eğitsel, jeolojik ve yönetsel yaklaşımlar. Erzincan ve Dinar deneyimleri ışığında Türkiye’nin deprem sorunlarına çözüm arayışları. TÜBİTAK Deprem Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat 1996, Ankara.

6. 1997, TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A. ve Temiz, H. Orta Anadolu’da genç volkanik kayaçların paleomanyetik çalışmaları ile elde edilen kıtasal litosferin deformasyon davranışı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 1. Toplantısı, Bildiri Özleri, İTÜ Maden Fakültesi, 8-9 Aralık 1997.

7. 1997, Gürsoy, H., Temiz, H., TATAR, O., ve Barka, A.A. Gediz grabeni güney kenarında güncel deformasyon verileri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 1. Toplantısı, Bildiri Özleri, İTÜ Maden Fakültesi, 8-9 Aralık 1997.

8. 1997, Koçbulut, F., TATAR, O. ve Gürsoy, H. Yavu batısında (Yıldızeli-Sivas) Orta Anadolu Bindirme Kuşağının stratigrafisi ve tektoniği. Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, s. 157-158, 30 Nisan-3 Mayıs 1997, Adana.

9. 1997, Gürsoy, H., Temiz, H., TATAR, O., ve Barka, A.A. Gediz grabeninde güncel deformasyon verileri. Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, s.155-156, 30 Nisan-3 Mayıs 1997, Adana.

10. 1997, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H. ve Temiz, H. Orta Anadolu’da kabuksal deformasyonun paleomanyetik yöntemlerle incelenmesi. Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, 153-154, 30 Nisan-3 Mayıs 1997, Adana.

11. 1997. Gürsoy, H., Temiz, H., TATAR, O. ve Barka, A. Gediz grabeni güney kenarındaki güncel deformasyon verileri. II. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik ve Deprem Sorunları Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s.14, 22-24 Ekim 1997, İzmir.

12. 1999, Tutkun, S.Z., Kavak, K.Ş., Özden, S., TATAR, O. ve Doğan, B. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yüzey kırığı ve bölgesel neotektonik önemi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3.Toplantısı, ATAG-3 Bildiri Özleri Kitapçığı, s.13, 4-5 Kasım 1999, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

13. 2000, TATAR, O., Gürsoy, H. and Temiz, H. Recent deformation at the eastern end of the Gediz graben, western Turkey. Workshop on Active Tectonics of Western Turkey in Memoriam to Paul L. Hancock, 15-16 June 2000, ITU, Istanbul.

14. 2000, Özden, S., TATAR, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Tutkun, S.Z., Doğan, B. ve Tüvar, O. 12 Kasım 1999 Düzce depremi yüzey kırığı ve atım dağılımı. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.157.

15. 2000, TATAR, O., Gürsoy, H. ve Piper, J.D.A. Anadolu Bloğunun Güneyinde Paleomanyetik Verilerle Elde edilen neotektonik Deformasyonlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.27, 16-17 Kasım 2000, Eskişehir.

16. 2000, Özden, S., Tutkun, S.Z., TATAR, O., Mesci- B.L., Koçbulut, F., Doğan, B. ve Tüvar, O.12 Kasım 1999 Düzce Depreminin Yüzey Kırığı, Atım Dağılımları Ve Bölgesel Tektonik Anlamı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 19-20, 16-17 Kasım 2000, Eskişehir.

17. 2000, Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A. ve Alyaroubi, M. Güncel damar tipi traverten oluşumunda paleoseküler değişimler ve bunun deprem sıklığı ve travertenlerin büyüme hızı açısından anlamı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.43, 16-17 Kasım 2000, Eskişehir.

18. 2001, Gürsoy, H., TATAR, O. ve Piper, J.D.A. Batı Anadolu Genişleme Bölgesi ile Anadolu Bloğu Arasındaki Geçiş Kuşağındaki Neotektonik Deformasyon: Afyon ve Çevresindeki Volkanik Kayaçlardan Elde Edilen Paleomanyetizma Sonuçlarının Anlamı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, 15-16 Kasım 2001, Ankara. (SUNULAMADI)

19. 2003, Gürsoy, H., TATAR, O., Piper, J.D.A., Heimann, A. ve Mesci, L. Doğu Anadolu ve Karataş-Osmaniye Kıtaiçi Transform Fay Zonları ile ilişkili İskenderun körfezi dolayındaki neotektonik deformasyon: Ceyhan-Osmaniye volkaniklerinden elde edilen paleomanyetizma sonuçları. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.2., 1-3 Ekim 2003, Van.

20. 2003, TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Heimann, A., Koçbulut, F. ve Mesci, L. Güney Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Zonu ve Ölü Deniz Transform Fayı arasında yeralan geçiş zonundaki neotekonik deformasyon: Karasu rift volkanizmasında bir paleomanyetik çalışma. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.21., 1-3 Ekim 2003, Van.

21. 2004, Koçbulut F., Kavak, K.Ş. ve TATAR, O. Göynücek (Amasya) Yöresinin Tektonostratigrafik özellikleri ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’na bağlı Ezinepazarı-Sungurlu Fay Zonu’nun Landsat TM Görüntüleri ile İncelenmesi. 57. TJK, Bildiri Özleri s. 288-289 Ankara.

22. 2005, Gürsoy, H., TATAR, O., Mesci, L. ve Koçbulut F. Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde gelişen 17 Mart 2005 Kuzulu Mahallesi heyelanının (Sugözü Köyü – Koyulhisar, Sivas) jeolojik, jeomorfolojik özellikleri ve mevcut risk durumu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.44, 22-24 Eylül 2005, Sivas.

23. 2005, Koçbulut F. ve TATAR, O. Ezinepazarı-Sungurlu Fay Zonu’nun tektonik ve kinematik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.61, 22-24 Eylül 2005, Sivas.

24. 2006, Gürsoy, H., Akpınar, Z., TATAR, O., Koçbulut, F., Sezen, T.F., Mesci, B.L., Polat, A., Kavak, K.Ş., Tunçer, D. ve Yaman, S. 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı haritalama çalışmaları (Reşadiye batısı - Koyulhisar arası): ilk gözlemlere ait bulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.37, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

25. 2006, Gürsoy, H., TATAR, O., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Akpınar, Z., Tunçer, D. ve Yaman, S. Kuzulu (Sugözü-Koyulhisar, Sivas) heyelan bölgesinin temel jeolojik özellikleri: heyelan sahasında gözlenen tektonik yapıların heyelanın gelişiminde rolü var mı? Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.39, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

26. 2006, Kavak, K.Ş., TATAR, O., Polat, A., Gürsoy, H., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Akpınar, Z., Konya, H., Gençler, S., Ayhan, G., Dede, Ş.H. ve Kiratik, L.O. KAFZ’nin Niksar-Erbaa (Tokat) arasındaki bölümünün pasif uzaktan algılama görüntüleriyle incelenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.57, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

27. 2006, Koçbulut, F., Sezen, T.F., TATAR, O., Gürsoy, H., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Akpınar, Z., Polat, A., Kanaat, G. ve Demirel, H.T. Fındıcak (Erbaa GB’sı) - Köklüce (Niksar GD’su) arasında 26 Aralık 1939 Erzincan depremi yüzey kırığının morfotektonik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.58, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

28. 2006, Polat, A., TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Sezen, T.F., Kavak, K.Ş., Akpınar, Z., Töre, Y., Geyik, M. ve Yakan, M. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) doğusunda Çobanlı-Akçağıl (Suşehri-Sivas) arasında 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.72, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

29. 2006, Sezen, T.F., Koçbulut, F., TATAR, O., Gürsoy, H., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Akpınar, Z., Polat, A., Kanaat, G. ve Demirel, H.T. Esençay Fayı’nın Erbaa güneybatısı ve Niksar güneyindeki bölümünün jeomorfolojik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.74, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

30. 2006, TATAR, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Şahin, M., Kavak, K.Ş., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K.Ö., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akpınar, Z., Akın, M., Demir, G., Çakır, Z., Zabcı, C., Karabacak, V., Yavaşoğlu, H., Büyüksaraç, A., Yalçıner, Ç., Erden, T. ve Karaman, H. Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.84, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

31. 2006, TATAR, O., Kavak, K.Ş., Polat, A., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Sezen, T.F., Mesci, B.L., Akpınar, Z. ve Kiratik, L.O. Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1942 Erbaa-Niksar depremi yüzey kırığı: yeni gözlemler. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.85, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

32. 2006, TATAR, O., Mesci, B.L. ve Akpınar, Z. 29 Mart 2006 güneş tutulması, depremler, bilimsel ahlak ve bilgi toplumuna özlem. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s.86-87, 2-4 Kasım 2006, İzmir.

33. 2006, TATAR, O. ve GPS Çalışma Grubu (Halil Gürsoy, Muhammet Şahin, T.Fikret Sezen, Fikret Koçbulut, Levent Mesci, Fatih Poyraz, Kemal Hastaoğlu, Tarık Türk, Ercüment Ayazlı, Önder Gürsoy, Ali Polat, Zafer Akpınar, Alpay Belgen, Hakan Yavaşoğlu, Seda Yaman, Taylan Demirel, Gökhan Kanaat, Doğan Tunçer, Metin Geyik, Mustafa Yakan, Yavuz Töre, Olcay Kıratik, Emek Dereli, Berk Uyaroğlu, Caner Aşılıoğlu, Gökhan Öğüt, İbrahim Yıldırım, Barış Altuner, Çağdaş Sakinci, Mehmet Demirel, Serdar Kılınçarslan, Aydın Oral, Gürcan Arslan, Murat Taner Tamer, Rafet Gençalioğlu, Adil Yalçın). Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler : Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması. TUJK 2006, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 16-18 Kasım 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

34. 2006, Kavak, K.Ş., TATAR, O. ve Özden, S. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Niksar-Erbaa kesiminin aktif ve pasif uzaktan algılama görüntüleriyle incelenmesi. 1. Ulusal Uzaktan Algılama Çalıştayı, 27-29 Kasım 2006, İTÜ, Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 

35. 2006, Gürsoy, H., TATAR, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Akpınar, Z., Tunçer, D., Yaman, S. ve Demir, G. Aktif Fay Zonlarında Gelişen Doğal Afetlere güncel bir örnek : 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas) Heyelanı ve Bölgenin Temel Jeolojik Özellikleri. 1. Heyelan Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.82-83, 30 Kasım-2 Aralık 2006, Trabzon.

36. 2007, TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F., Kavak, K.Ş., Sezen, T.F., Polat, A., Akpınar, Z. Ve Mesci, B.L. Kuzey Anadolu Fay Zonu – 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa-Niksar Depremleri Yüzey Kırıkları Üzerinde Yeni Gözlemler. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.82-83, 16-22 Nisan 2007, Ankara

37. 2007, TATAR, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G., Zabcı, C., Karabacak, V. ve Çakır, Z. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı ve Ön Bulgular. Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, Adana, Bildiri Özleri Kitabı, s.

38. 2007, TATAR, O., Türk, T., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K., Ayazlı, E., Poyraz, F., Gürsoy, Ö., Zabcı, C., Demir, G., Dikmen, Ü., Akın, M., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Kavak, K.Ş., T., Sezen, T.F. ve Polat, A. Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Oluşturulması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim –02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon. Bildiri Özleri Kitabı, s.

39. 2007, TATAR, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.Ş., Dikmen, Ü., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G., Zabcı, C., Karabacak, V. ve Çakır, Z. Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi, CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı: Proje Tanıtımı ve Ön Bulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli, Bildiri Özleri Kitabı, s.14.

40. 2007, Zabcı, C., Karabacak, V., Sancar, T., Akyüz, S., Altunel, E., Gürsoy, H. ve Tatar, O. Kuzey Anadolu Fayı 1939 Erzincan Depremi Yüzey Kırığı Üzerinde Paleosismoloji Çalışmaları; Önbulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli, Bildiri Özleri Kitabı, s.27.

41. 2007, Türk, T., Tatar, O., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K.Ö., Poyraz, F., Ayazlı, İ.E. ve Gürsoy, Ö. KABİS (Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi) Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar: Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli, Bildiri Özleri Kitabı, s.31.

42. 2007, Gürsoy, H., Tatar, O., Piper, J.D.A., Heimann, A., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. GD Anadolu Bölgesi Neojen Yaşlı Volkanik Kayaçlarının Paleomanyetizması: Arap Plakasının Neotektonik Dönemdeki Saatin Tersi Yöndeki Rotasyonu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli, Bildiri Özleri Kitabı, s.44.

43. 2008, İnan, S., Ergintav, S., Saatçılar, R., Tüzel, B., İravul, Y., Çakmak, R., Özel, N., Tatar, O., Gürsoy, H., Çetin, H., İmamoğlu, M.Ş., Kavak, O., Akçığ, Z., Ergün, M., Utku, M., Polat, O., Eral, M., Saç, M. M., Altunel, E., Doğru, M., Aksoy, E., Şimşek, Ş., Önal, A., Önal, A., Eyidoğan, H., Akyüz, S., Kara, V., Bodur, M. N., Kop, A., Doğan, U., Demirel, H. Türkiye’nin deprem riski yüksek - ancak tektonik rejimleri farklı – bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yöntemlerle araştırılması projesi – TÜRDEP. Türkiye 18. Jeofizik Kongresi ve Sergisi, Bildiri Özleri, 14-17 Ekim 2008, Ankara.

44. 2008, Paleomanyetizma Çalıştayı, 15-17 Mayıs 2008, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

45. 2009, Piper, J.D.A., Gürsoy,H., Tatar, O., Beck, M. E., Rao, A., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. Anadolu’daki Dağınık Neotektonik Deformasyonun Paleomanyetik Analizi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitapçığı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara.

46. 2009, Tatar, O., Gürsoy,H., Piper, J.D.A., Huang, B., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. Kepezdağ ve Yamadağ Volkanik Karmaşıklarının Paleomanyetik Çalışması: Neojen Tektonik Kaçış ve Orta Anadolu’da Blok Tanımlaması. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitapçığı, 13-17 Nisan 2009, MTA, Ankara.

47. 2009, Tatar, O., Akpınar, Z., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Koçbulut, F., Mesci, B.L. ve Polat, A. Erzincan Havzasının gelişiminin paleomanyetik yöntemlerle incelenmesi. Bildiri Özleri Kitabı, s.57, ATAG13 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, 08-11 Ekim 2009, Çanakkale.

48. 2010, Hastaoğlu, K.Ö., Tatar, O., Şanlı, D.U., Ayazlı, İ.E., Gürsoy, Ö., Poyraz, F. ve Türk, T. Koyulhisar (Sivas) heyelanının GPS yöntemi ile izlenmesi. ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.23, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

49. 2010, Mesci, B.L., Tatar, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Altunel, E., Crowley, S., Koçbulut, F., Polat, A. ve Akpınar, Z. Çevresel değişimlerin tabakalı travertenlerdeki kayıtları : Denizli travertenlerinde pilot çalışma, Batı Türkiye. ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.38, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

50. 2010, Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy, H., Ergintav, S., Koçbulut, F., Sezen, T.F., Türk, T., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Mesci, B.L., Akpınar, Z., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A. ve Yavaşoğlu, H. Kuzey Anadolu Fay Zonu doğu kesiminde Kelkit Vadisi boyunca yatay yerkabuğu hareketlerinin GPS ile izlenmesi. ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.59, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

51. 2010, Tatar, O., Türk, T., Demir, G., Gürsoy, H., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Poyraz, F., Gürsoy, Ö. ve Ayazlı, İ.E. Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde (Niksar-Suşehri arasında) meydana gelen heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile incelenmesi. ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.60, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

52. 2010, Zabcı, C., Akyüz, H.S., Karabacak, V., Sançar, T., Altunel, E., Gürsoy, H. ve Tatar, O. Kuzey Anadolu Fayı Kelkit Vadisi Segmenti’nin eski depremleri : Tarihsel 17 Ağustos 1668 Anadolu depreminin yüzey kırığı ile ilgili bulgular. ATAG14 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.71, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

53. 2011, Tatar, O. Gürün ve civarının doğal afetler açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Gürün Sempozyumu, 24-25 Eylül 2011, Gürün, Bildiri Özleri Kitapçığı.

54. 2011, Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy, H., Ergintav, S., Koçbulut, F., Sezen, T.F., Türk, T., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Mesci, B.L., Akpınar, Z., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A. ve Yavaşoğlu, H. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun doğu kesiminin GPS ölçümleri ile elde edilen kinematiği ve kabuksal deformasyonu, ATAG15–Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.33, 19-22 Ekim 2011, Adana.

55. 2013, Demirel, M., Tatar, O., Hastaoğlu, K.Ö. ve Poyraz, F., Ps-INSAR yöntemi kullanılarak fayların belirlenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Koyulhisar Fay Set örneği. ATAG17–Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s., 24-25 Ekim 2013, Antalya.

56. 2014, Poyraz, F., Demirel, M., Hastaoğlu, K.Ö., Koçbulut, F., Gürsoy, Ö., Türk, T., Tiryakioğlu, İ., Tatar, O., Duman, H. ve Gül, D. Gediz Grabeninin doğu kesimindeki tektonik hareketlerin GPS yöntemi kullanılarak belirlenmesi. ATAG18–Aktif Tektonik Araştırma Grubu 18. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.49, 5-7 Kasım 2014, Muğla.

57. 2014, Hastaoğlu, K.Ö., Demirel, M., Poyraz, F., Koçbulut, F., Türk, T., Tatar, O., Yılmaz, I. ve Duman, H. Koyulhisar heyelanının GPS yöntemi ile izlenmesi : İlk 8 periyot ölçüm sonuçları. ATAG18–Aktif Tektonik Araştırma Grubu 18. Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.24, 5-7 Kasım 2014, Muğla (Poster sunum).

 

ÇAĞRILI KONUŞMACI OLARAK SUNDUĞU BİLDİRİLER

 

1. TATAR, O., Piper, J.D.A., Gürsoy, H., Heimann, A., Koçbulut, F. ve Mesci, L. 2004. Anadolu’daki kabuksal deformasyonun paleomanyetik yöntemlerle analizi. Yücel Yılmaz Türkiye Jeolojisi Çalıştayı, 8-9 Ekim 2004, Çanakkale.

2. TATAR, O., Gürsoy, H., Piper, J.D.A., Koçbulut, F. ve Mesci, L. 2005. Anadolu Çarpışma Kuşağındaki neotektonik deformasyonun paleomanyetik yöntemlerle analizi. 3. Aykut Barka’yı Anma Toplantısı, 1 Şubat 2005, İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul.

3. TATAR, O. Gürsoy, H., Koçbulut, F. ve Mesci, L. 2005. Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas) Heyelanı. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Seminerler Serisi, 4 Mayıs 2005, İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul.

4. TATAR, O. Niksar ve Çevresinin Depremselliği. Niksar Belediyesi Konferans, 28 Mart 2006, Niksar Spor Salonu.

5. TATAR, O. Anadolu’nun Neotektonik Dönem Deformasyonunun Paleomanyetik Verilerle İncelenmesi. Eskişehir OGÜ Jeoloji Müh. Bölümü Seminerler Serisi, 6 Nisan 2006.

6. TATAR, O. Sivas ve Çevresinin Depremselliği, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Sivas Şubesi, Sivas’ın Jeolojisi Sempozyumu, 7 Mayıs 2007, C.Ü. Kültür Merkezi, Sivas.

7. TATAR, O. Doğal Afetler ve Sivas: Hazır mıyız? Sivil Savunma Günü Etkinlikleri, 5 Mart 2009, İl Özel İdare Toplantı Salonu, Sivas.

8. TATAR, O. Sivas ve Çevresinin Jeolojisi ve Depremselliği, 24-25 Ekim 2009, Sivas TSO Konferans Salonu, Depremle Savaş Derneği ve TV58 Programı.

9. TATAR, O. Yerbilimci Gözüyle Afetler ve Dayanışma Kültürü, Panel : Afet Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakışı, 7. Uluslararası Katılımlı STK Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çanakkale.

10. TATAR, O. Nepal’de Beş Gün. Çanakkale Lions Kulübü Konferans, 05.01.2011, Akol Otel, Çanakkale.

11. TATAR, O. Afet Yönetimi, Depremler ve Depremini Bekleyen Kent İstanbul. Türkiye Futbol Federasyonu, Temsilciler Kurulu, Devre Arası Eğitim Semineri Konferans, 08.01.2011, Çeşme, İzmir.

12. 2011, Tatar, O. Afet Yönetimi, Depremler ve Depremini Bekleyen Kent İstanbul. Türkiye Futbol Federasyonu, Temsilciler Kurulu, Devre Arası Eğitim Semineri Konferans, 08.01.2011, Çeşme, İzmir.

13. 2011, Tatar, O. Çanakkale Valilik Sunu

14. 2012, Tatar, O. Kentleşme ve Mühendislik Eğitimi, JMO Panel, Nisan 2012, Ankara.

15. 2013, Tatar, O. Afet ve Kriz Yönetimi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sivas Eğitim Semineri, 07.05.2013,

16. 2013, Tatar, O. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi: Cumhuriyet Üniversitesi’nin Projeye Katkısı. YİSBAM Açılış Konferansı, 31 Ekim 2013, C.Ü. Kültür Merkezi, Sivas.

17. 2013, Tatar, O. Afet Yönetiminde Toplumu Doğru Bilgilendirmenin Önemi ve Bilimsel Etik. Türkiye Ulusal Jeodezi Kurultayı, 7-8 Kasım 2013, C.Ü. Kültür Merkezi, Sivas.

 

KİTAP, DERLEME, DERS NOTLARI, POPÜLER BİLİM MAKALELERİ ve RAPORLAR

 

1. TATAR, O. Biyologlar için Jeoloji. Ders Notu 64 sayfa.

2. Koçyiğit, A., TATAR, O., Gürsoy, H. ve Temiz, H. 1995. Dinar depreminin jeolojik anlamı ve alınması gereken dersler. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Sayı 448, s.10-13.

3. TATAR, O., Mesci, B.L. ve Koçbulut, F. 1996. Rakamlarla Türkiye’de Jeoloji Bilimi. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Sayı 467, s.8.

4. TATAR, O. Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü 15 yaşında; Bilimsel Çalışmaları, Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve Hedefleri. C.Ü. Yayını, 91 s. 1998, Sivas.

5. TATAR, O. Cumhuriyet Üniversitesi’nin 1981-1999 Yılları Arasında Ülkemizin Uluslararası Bilimsel Yayın Üretimine Katkısı. C.Ü. Yayını, 189 s. 1999, Sivas.

6. TATAR, O., Aykanat, D., Koçbulut, F., Yılmaz, I., Sendir, H., Kürçer, A. Ve Sağlam, B. 2001. Koyulhisar İlçe Merkezi ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Heyelan Etüd ve Değerlendirme Raporu, 8 s.

7. TATAR, O., Büyükdere, C., Erzurum, İ., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. 2002. Yıldızdağı ve çevresinin doğa ve kış sporları açısından değerlendirme raporu. 42 s.

8. TATAR, O., Gürsoy, H., Koçbulut, F. ve Mesci, B.L. 2005 Koyulhisar’da daha büyük ikinci bir heyelan tehlikesi var. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 2 Nisan 2005, Yıl 19, Sayı 941, s. 10-11.   

9. Tatar, Y. ve TATAR, O. Jeolojide Uzaktan Algılama, Ders Kitabı, CÜ Yayını, No 102, 264 s.

 

Web of Science’a göre SCI Kapsamındaki YAYINLARINA ALDIĞI ATIF SAYISI – ≥ 800 (Nisan 2015)