Harita Kampı - 2005 - Geleneksel Fotolar

1. öğretim öğrencileri

1 ve 2. öğretim birlikte

2. öğretim öğrencileri

 

 

 

Harita Kampı - 2005... Mendeklik Grubu

Grup kamp başlangıcında

Grup kamp sonunda

Karaçayır ve civarının mozayik fotosu

Çeltek fayına ait mozayik foto

Grup ve ben

Eosen kireçtaşlarında fay düzlemi

Fay düzlemi

Fay düzlemi

Eosen kayalarında eklem sistemleri

Eosen içindeki olistolitler

Fosilli Eosen kireçtaşları

Fikret Çeltek dağı güney yamacında

Eosen taban çakıltaşları

Metamorfiklerde gelişen kıvrımlanmalar

Eosen kireçtaşlarında fay düzlemi

Eosen istifi, Gavurpınarı mevkii

Eosen ve daha geride metamorfikler

Eosen'de gelişen çatlak sistemleri

Eosen kayalarında gözlem...

Taban çakıltaşları

Eosen taban çakıltaşları

Eosen'de fosilli düzeyler

Evliya tepe, Eosen, siyenitler ve Miyosen bazaltlar

Evliya tepenin zirvesinde...

Evliya tepe bazaltları

Evliya tepe güneyi, Eosen istifi ve metamorfikler

Karaçayırda, Haziran 24'de bahar!

 

 

Saha Jeolojisi I - 2005... İşhan Köyü Mozaik Foto (21.5.2005)

 

İşhan Köyü mozaik foto, sedimanter istif ve fayları gösterir genel foto

Saha Jeolojisi I - 2005... İşhan Köyü (14.5.2005)

 

Yaşamın İçinden; Memleketimden doğa

ve insan manzaraları

4.Su Sporları Şöleni-Sivas'ta su kayağı!

Arazideki dostlarımız...

Amasya'da bahar...

Niksar havzası önünde...

Niksar havzası nasıl oluştu?

Gaziantep'li çoban Ahmet...

Amasya'da arazi sonrası köylü çocuklarla...

Nemrut...

Pazarcık'lı zurnacı...

Gölbaşı'nda bağ önünde hatıra pozu...

Baharda Mühendislik Fakültesi

Çanakkale'de gün batımı...

Levent ve kısa günün karı...

Harran ve yaşlı köylü...

Birecik'te gün batımı

Baharın güzellikleri

Tödürge'de şenlik...

Sivas'ta su kayağı...

Sivas'ta su kayağı...

Su sporları şöleninde renk cümbüşü...

Harput kalesi ve bayrağımız...

Harput'tan Elazığ üzerinde gün batımı...

Gelibolu yarımadası ve şehitler anıtı...Çanakkale geçilmez!

Harput kalesi...

Assos'ta arazi gezisinde öğle yemeği...

Assos'lu köylü...

Kızılırmak vadisinde ayçiçeği

Gökpınar'ın derinliğinde...

Arazi çalışmalarının meraklı misafirleri...

Zeugma'dan geriye kalan... Birecik barajı

Harpu'ta gün batımı...

 

Araziden...

Sıcak çermik ve travertenler

Karaçayır mağarası ve sarkıtlar...

Hafik'fe bindirme dokanağı

Hafik'te saha çalışmasında...

Bozova'da Miyosen yaşlı volkanik kayaçlar

1998 Koyulhisar heyelanı

Taner ve Karaçayır grubu saha kampında...

Saha jeolojisinden...

Travertenler ve antiklinal ekseni...

Otlukilise maden ocağı...

Ulaş'ta gözlem yaparken...

Niksar havzası ve KAFZ...

Amasya'da fay düzlemi ve Fikret...

Amasya'da genç faylanmalar...

Gölbaşı ve Doğu Anadolu Fay Zonu...

Genç faylanmalar...

 

Saha Jeolojisi I - 2005... Üniversite Güneyi (16.4.2005)