JEO2017 Jeolojik Harita Bilgisi Ders Notları

(Önemli Not : Sunumları görebilmek için sorumlu öğretim üyesinden şifre alınması ve 9. sunum için bilgisayarınızda acrobat reader programının yüklü olması gerekir)

 
 

1

 Harita Kavramı, Ölçek ve Eşyükselti Eğrisi

2

Ölçek ve Haritaların Paftalandırılması

3

 Eşyükselti Eğrisi Kavramı, Haritada Kullanılan İşaretler

4

Topoğrafik Kesit ve Uyumsuzluklar

5

 Tabaka, Çizgisel-Düzlemsel Yapılar ve V Kuralı

6

 Faylar, Kıvrımlar ve Harita Uygulamaları

7

Jeolojik Tarihçe ve Uygulamaları

8

Sismik Kesitler ve Yorumlanması

9

Hacettepe Üniversitesi Genel Jeoloji AD Ders Notları http://www.geneljeo.hacettepe.edu.tr/

 

                                                                            Ayrıca http://public.cumhuriyet.edu.tr/~kaank/Course.htm adresinde

                                                            Doç.Dr.Kaan Şevki Kavak'a ait ders notlarına da bakınız. Şifre için ilgili öğretim üyesi

                                                            ile bağlantı kurunuz.